Το σχολείο
Όραμα - Αξίες
Οι στόχοι μας
Ανθρώπινο Δυναμικό
Εγκαταστάσεις
Διακρίσεις
Ευρωμαϊκή Διάσταση
Εκπαίδευση
Γυμνάσιο
Ενιαίο Λύκειο
Ξένες Γλώσσες
Πληροφορική
Εργ. Φυσικών Επιστημών
Εσωτερικό Φροντιστήρο
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
Η σχολική ζωή
Θεατρική Ομάδα
Μουσικό Τμήμα
Ομάδα Φωτογραφίας
Τμήμα Καλλιτεχνικών
Εκδηλώσεις
Μορφωτικές Επισκέψεις
Εκδόσεις
Ανταλλαγές Μαθητών
Ακαδημία Μπάσκετ
Ακαδημία 5x5
Γονείς
Εγγραφές - Δίδακτρα
Συναντήσεις Γονέων - Εκπαιδευτικών
Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Στοιχεία Επικοινωνίας

 

  Ανακοινώσεις
 

Για να δείτε αναλυτικά την κάθε ανακοίνωση, κάντε κλικ στον τίτλο της

 
08/12/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
..........................................................................................................................................................
08/12/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
..........................................................................................................................................................
06/03/2017 Αποτελέσματα Συνεδρίασης Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών για την Εκδρομή του Λυκείου στη Θεσσαλονίκη
..........................................................................................................................................................
06/03/2017 Αποτελέσματα Συνεδρίασης Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών για την Εκδρομή του Γυμνασίου στα Ιωάννινα
..........................................................................................................................................................
06/03/2017 Αποτελέσματα Συνεδρίασης Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών για την Εκδρομή του Γυμνασίου στην Καλαμάτα
..........................................................................................................................................................
24/02/2017 Αποτελέσματα Συνεδρίασης Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών για την Εκδρομή του Λυκείου στην Ιταλία
..........................................................................................................................................................
16/03/2016 Αποτελέσματα Συνεδρίασης Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών για την Εκδρομή του Λυκείου στη Θεσσαλονίκη
..........................................................................................................................................................
15/03/2016 Αποτελέσματα Συνεδρίασης Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών για την Εκδρομή του Γυμνασίου στη Σαντορίνη
..........................................................................................................................................................
24/02/2016 Αποτελέσματα Συνεδρίασης Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών για την Εκδρομή του Λυκείου
..........................................................................................................................................................
28/02/2015 Αποτελέσματα Συνεδρίασης Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών για την Εκδρομή του Λυκείου στην Καρδίτσα & τη Θεσσαλονίκη
..........................................................................................................................................................
21/02/2015 Αποτελέσματα Συνεδρίασης Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών για την Εκδρομή του Λυκείου στην Ιταλία
..........................................................................................................................................................
03/02/2015 Αποτελέσματα Συνεδρίασης Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών για την Εκδρομή του Γυμνασίου στην Αθήνα
..........................................................................................................................................................
28/11/2014 Αποτελέσματα Συνεδρίασης Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών για την Εκδρομή του Γυμνασίου
..........................................................................................................................................................
28/11/2014 Αποτελέσματα Συνεδρίασης Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών για την Εκδρομή του Λυκείου
..........................................................................................................................................................
04/03/2014 Αποτελέσματα Συνεδρίασης Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών για την Εκδρομή της Γ΄Τάξης Γυμνασίου
..........................................................................................................................................................
23/12/2013 Αποτελέσματα Συνεδρίασης Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών για την Εκδρομή της Γ Λυκείου
..........................................................................................................................................................
25/11/2013 Αποτελέσματα Συνεδρίασης Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών για την Εκδρομή της Γ Λυκείου
..........................................................................................................................................................
25/11/2013 Αποτελέσματα Συνεδρίασης Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών για την Εκδρομή του Γυμνασίου
..........................................................................................................................................................
15/11/2013 Αποτελέσματα Συνεδρίασης Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών για την Εκδρομή της A & B Λυκείου
..........................................................................................................................................................
23/09/2013 Παρουσίαση Νέου Λυκείου
..........................................................................................................................................................
 
Επιλογή σελίδας: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
   
 
 
   
   
Αρχική Αρχική Photogallery