Το σχολείο
Όραμα - Αξίες
Οι στόχοι μας
Ανθρώπινο Δυναμικό
Εγκαταστάσεις
Διακρίσεις
Ευρωμαϊκή Διάσταση
Εκπαίδευση
Γυμνάσιο
Ενιαίο Λύκειο
Ξένες Γλώσσες
Πληροφορική
Εργ. Φυσικών Επιστημών
Εσωτερικό Φροντιστήρο
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
Η σχολική ζωή
Θεατρική Ομάδα
Μουσικό Τμήμα
Ομάδα Φωτογραφίας
Τμήμα Καλλιτεχνικών
Εκδηλώσεις
Μορφωτικές Επισκέψεις
Εκδόσεις
Ανταλλαγές Μαθητών
Ακαδημία Μπάσκετ
Ακαδημία 5x5
Γονείς
Εγγραφές - Δίδακτρα
Συναντήσεις Γονέων - Εκπαιδευτικών
Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Στοιχεία Επικοινωνίας

 

  Ανακοινώσεις
 
 
Αποτελέσματα Συνεδρίασης Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών για την Εκδρομή της Γ Λυκείου
23/12/2013
 
Στο επισυναπτόμενο αρχείο (.....Περισσότερα) θα βρείτε:
α) Τα πρακτικά της Συνεδρίασης της Επιτρoπής
β) Τις προσφορές που κατατέθηκαν και αξιολογήθηκαν
 
............περισσότερα attachment
 
 
 
 
   
   
Αρχική Αρχική Photogallery