Το σχολείο
Όραμα - Αξίες
Οι στόχοι μας
Ανθρώπινο Δυναμικό
Εγκαταστάσεις
Διακρίσεις
Ευρωμαϊκή Διάσταση
Εκπαίδευση
Γυμνάσιο
Ενιαίο Λύκειο
Ξένες Γλώσσες
Πληροφορική
Εργ. Φυσικών Επιστημών
Εσωτερικό Φροντιστήρο
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
Η σχολική ζωή
Θεατρική Ομάδα
Μουσικό Τμήμα
Ομάδα Φωτογραφίας
Τμήμα Καλλιτεχνικών
Εκδηλώσεις
Μορφωτικές Επισκέψεις
Εκδόσεις
Ανταλλαγές Μαθητών
Ακαδημία Μπάσκετ
Ακαδημία 5x5
Γονείς
Εγγραφές - Δίδακτρα
Συναντήσεις Γονέων - Εκπαιδευτικών
Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Στοιχεία Επικοινωνίας

 

  Επαγγελματικός Προσανατολισμός
 
 

Η εποχή μας δεν είναι μόνο  εποχή παροχών προς τους νέους. Είναι και εποχή απαιτήσεων. Και αυτό που κυρίως απαιτεί από τους νέους είναι να μπορέσουν με σιγουριά και υπευθυνότητα να αποφασίσουν ποιο επάγγελμα θα ακολουθήσουν, όταν τελειώσουν την Β/θμια εκπαίδευση και τις σπουδές τους.

Το ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ έχοντας επίγνωση της ευθύνης του απέναντι στους μαθητές του προχώρησε ένα βήμα μπροστά:
Δημιούργησε εντός του σχολικού χώρου

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Γ.Ε.Π.).
Στόχοι αυτής της καινοτομίας είναι να «οπλιστούν» οι μαθητές τού ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ με:

Αυτογνωσία
  1. Να εκτιμήσουν τα χαρακτηριστικά τους
2. Να αξιολογήσουν τις συνθήκες ζωής τους
3. Να αποτιμήσουν τις δυνατότητές τους
4. Να εκφράσουν τις προτιμήσεις τους
Πληροφόρηση
  1. Να γνωρίσουν τον κόσμο εργασίας
2. Να αξιολογήσουν τις πληροφορίες
3. Να μάθουν τις ανάγκες του «σύγχρονου» χώρου εργασίας. 
Ικανότητα Λήψης Αποφάσεων
 

1. Να μάθουν να παίρνουν αποφάσεις για την επαγγελματική τους πορεία
2. Να κατανοήσουν την αναγκαιότητα του προσδιορισμού αλλά και του
επαναπροσδιορισμού του εαυτού τους, των στόχων τους,  αλλά και να βρουν νόημα
μέσα στο κόσμο στον οποίο ζουν, δημιουργούν και αλληλεπιδρούν

Ώστε
 

Ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους να προετοιμασθούν για την ομαλή αλλά και δυναμική ένταξή τους στην επαγγελματική, οικονομική και κοινωνική ζωή. 

Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 
Οι μαθητές της Α΄τάξης Λυκείου του ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν σε Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού, σταθμισμένο με βάση την ελληνική πραγματικότητα και προσαρμοσμένο στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας.

Η επεξεργασία των στοιχείων γίνεται αυτόματα, μέσω ειδικού συστήματος ηλεκρονικού υπολογιστή, χωρίς επέμβαση συμβούλου, και , επομένως είναι απαλλαγμένη από οποιοδήποτε υποκειμενικό στοιχείο. Παράλληλα γίνεται έλεγχος του βαθμού ειλικρίνειας των απαντήσεων του μαθητή.

Μέσω του παραπάνω τεστ :

Α)   εντοπίζεται το επάγγελμα / η ειδικότητα που ταιριάζει στην προσωπικότητα και τις κλίσεις του μαθητή

Β)   εντοπίζονται εναλλακτικές επαγγελματικές δυνατότητες και επιπλέον κλίσεις του μαθητή

Γ)   λαμβάνονται οι σωστές αποφάσεις όσον αφορά την επιλογή μαθημάτων και κατευθύνσεων, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

 
 
   
   
Αρχική Αρχική Photogallery