Το σχολείο
Όραμα - Αξίες
Οι στόχοι μας
Ανθρώπινο Δυναμικό
Εγκαταστάσεις
Διακρίσεις
Ευρωμαϊκή Διάσταση
Εκπαίδευση
Γυμνάσιο
Ενιαίο Λύκειο
Ξένες Γλώσσες
Πληροφορική
Εργ. Φυσικών Επιστημών
Εσωτερικό Φροντιστήρο
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
Η σχολική ζωή
Θεατρική Ομάδα
Μουσικό Τμήμα
Ομάδα Φωτογραφίας
Τμήμα Καλλιτεχνικών
Εκδηλώσεις
Μορφωτικές Επισκέψεις
Εκδόσεις
Ανταλλαγές Μαθητών
Ακαδημία Μπάσκετ
Ακαδημία 5x5
Γονείς
Εγγραφές - Δίδακτρα
Συναντήσεις Γονέων - Εκπαιδευτικών
Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Στοιχεία Επικοινωνίας

 

  Ευρωπαϊκή Διάσταση
     
  Ευρωπαϊκή διάσταση και Νέο Σχολείο

Οι αλλαγές που συντελούνται σε κοινωνικό-πολιτικό και σε οικονομικό - τεχνολογικό επίπεδο, από τη μια στον ευρωπαϊκό και από την άλλη στον διεθνή χώρο, δημιουργούν μια σειρά προκλήσεων, που όχι μόνο δεν αφήνουν αμέτοχο το Νέο Σχολείο, αλλά αντίθετα το προτρέπουν, ως ανοικτό σύστημα που είναι, να αντιδράσει σ΄ αυτές.
Γι΄ αυτό και οι δράσεις που αναλαμβάνει το Νέο Σχολείο σε διεθνές και Ευρωπαϊκό επίπεδο απαιτούν από τα στελέχη του γνώσεις, δεξιότητες και ευελιξία. Αυτά τα στοιχεία τους επιτρέπουν από τη μια να αφουγκράζονται και να ανταποκρίνονται στα μηνύματα που συλλαμβάνουν και από την άλλη να μπορούν να διαχειρίζονται αυτά τα μηνύματα στο επίπεδο της μονάδας.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, το Νέο Σχολείο επαναπροσδιορίζει τους σκοπούς, τους στόχους, τη διδακτική πρακτική, τη φιλοσοφία των προγραμμάτων σπουδών του και εμπλουτίζει το διδακτικό του υλικό, αξιοποιώντας το διεθνή χώρο ως πηγή μάθησης.

Στόχοι
- Η συμπόρευση με τα νέα δεδομένα που δημιουργεί η Ευρωπαϊκή ενοποίηση
- Η αξιοποίηση της εκπαιδευτικής εμπειρίας των πιο εξελιγμένων ευρωπαϊκών κρατών
- Η πρωτοπορία στις εκπαιδευτικές εξελίξεις

Μέθοδοι
- Διδασκαλία των τριών μεγάλων ευρωπαϊκών γλωσσών (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά)
- Ενίσχυση δεσμών με συχνές εκπαιδευτικές ανταλλαγές με σχολεία του εξωτερικού και εκδρομές.

 
 
  Ανταλλαγές με μαθητές σχολείων του εξωτερικού
 
     
 

Με το γυμνάσιο  της γαλλικής πόλης Τουλούζ κάθε χρόνο τους μήνες Μάρτιο και Ιούνιο. Κάθε Μάρτιο οικογένειες μαθητών μας φιλοξενούν Γάλλους μαθητές και κάθε Ιούνιο, αμέσως μετά το τέλος της εξεταστικής περιόδου, οι μαθητές μας ταξιδεύουν στη Γαλλία και φιλοξενούνται στην πόλη  για μια βδομάδα. Στην ανταλλαγή αυτή παίρνουν μέρος μαθητές και μαθήτριες της Β΄ και Γ΄ τάξης του Γυμνασίου.

 
Με το σχολείο της ολλανδικής πόλης Waalwijk Dr. Mollercollege κάθε Απρίλιο. Στην ανταλλαγή αυτή παίρνουν μέρος μαθητές και μαθήτριες της Α΄ τάξης του Λυκείου και εργάζονται σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Την εργασία τους παρουσιάζουν την τελευταία ημέρα παραμονής των Ολλανδών στην Ελλάδα.

 
Με το Karls-Gymnasium της Στουτγάρδης. Ομάδα μαθητών του Νέου Σχολείου, οι οποίοι έχουν επιλέξει και μαθαίνουν τη Γερμανική γλώσσα,  μεταβαίνουν με συνοδούς υπεύθυνους καθηγητές στη Στουτγάρδη όπου και  φιλοξενούνται από οικογένειες Γερμανών μαθητών. Και στο πρόγραμμα αυτό εκπονείται από πριν πρόγραμμα μελέτης, εργασιών καθώς και πρόγραμμα επισκέψεων.
 
 
 
   
   
Αρχική Αρχική Photogallery