Το σχολείο
Όραμα - Αξίες
Οι στόχοι μας
Ανθρώπινο Δυναμικό
Εγκαταστάσεις
Διακρίσεις
Ευρωμαϊκή Διάσταση
Εκπαίδευση
Γυμνάσιο
Ενιαίο Λύκειο
Ξένες Γλώσσες
Πληροφορική
Εργ. Φυσικών Επιστημών
Εσωτερικό Φροντιστήρο
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
Η σχολική ζωή
Θεατρική Ομάδα
Μουσικό Τμήμα
Ομάδα Φωτογραφίας
Τμήμα Καλλιτεχνικών
Εκδηλώσεις
Μορφωτικές Επισκέψεις
Εκδόσεις
Ανταλλαγές Μαθητών
Ακαδημία Μπάσκετ
Ακαδημία 5x5
Γονείς
Εγγραφές - Δίδακτρα
Συναντήσεις Γονέων - Εκπαιδευτικών
Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Στοιχεία Επικοινωνίας

 

  Εσωτερικό Φροντιστήριο
 
   
Στόχος του Εσωτερικού Φροντιστηρίου στο Νέο Σχολείο είναι η παροχή πρόσθετης διδακτικής μαθησιακής βοήθειας σε όσους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, που δυσκολεύονται -για πολλούς και διάφορους λόγους- να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σχολείου μας.

Ο στόχος μας είναι ένας και μοναδικός: να βοηθήσουμε κυρίως το μαθητή, που για κάποιους λόγους παρουσιάζει μαθησιακά κενά, να ανταποκριθεί καλύτερα και αποδοτικότερα στις δυσκολίες των κύριων μαθημάτων (Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Αρχαία Ελληνικά, Γλώσσα για το Γυμνάσιο και αντίστοιχα μαθήματα στο Λύκειο) και να τον χειραγωγήσουμε παιδαγωγικά και διδακτικά μαθαίνοντάς του "πώς να μαθαίνει και πώς να ξεπερνά τις δυσκολίες". Το Εσωτερικό Φροντιστήριο, λοιπόν, δεν μπορεί παρά να ξεκινά από τον μαθητή κατά το σχεδιασμό και να καταλήγει στο μαθητή κατά την εκτέλεσή του.

Ευνόητο είναι ότι η μεθοδολογία στα φροντιστηριακά μαθήματα δεν μπορεί και δεν είναι ενιαία και στατική, αλλά έχει ευελιξία έτσι, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις δυνατότητες και τις ανάγκες κάθε μαθητή.

Ο μαθητής δε στέκεται παθητικός δέκτης, αλλά συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία και μέσα από την ενεργητική μάθηση κατανοεί ότι

" μαθαίνω σημαίνει πράττω, εκτελώ. "
 
 
Σημειωτέον ότι κατά τη διδασκαλία αποφεύγονται οι πολλές θεωρίες και οι πολλοί ορισμοί, μια και αυτά - όπως είναι αποδεδειγμένο από πολλές έρευνες- κουράζουν το μαθητή και τελικά τον απωθούν.
    Ο καθηγητής της τάξης με εξατομικευμένη διδασκαλία και υπεύθυνη παρακολούθηση διορθώνει το μαθητή στα λάθη του. Ταυτόχρονα, όμως, τον ενθαρρύνει, βοηθώντας τον να ανεβεί ψυχολογικά, ώστε να αρχίσει σιγά- σιγά να έχει σταθερή πορεία ανόδου και βελτίωσης.
    Έτσι, εκ των πραγμάτων, το Εσωτερικό Φροντιστήριο χειραγωγεί με παιδαγωγικό τρόπο τους μαθητές, ώστε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να υπερβούν τις μαθησιακές δυσκολίες τους, δημιουργώντας ταυτόχρονα μία καινούρια αρχή.
      Με το Εσωτερικό Φροντιστήριο προσεγγίζουμε τον κάθε μαθητή χωριστά και προσπαθούμε με καλή οργάνωση και σωστό προγραμματισμό να τον βοηθήσουμε με εξατομικευμένη διδασκαλία, σεβόμενοι πλήρως την ιδιαιτερότητά του στις συγκεκριμένες ατομικές του ανάγκες, δυσκολίες και απαιτήσεις.
Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία της διδασκαλίας αυτής είναι η φιλική αντιμετώπιση και η συναισθηματική τόνωση των μαθητών από τον καθηγητή. Ο καθηγητής δέχεται τα παιδιά αυτά όπως είναι, τα ενθαρρύνει περιβάλλοντάς τα με αγάπη και κατανόηση, και τα βοηθά να ανακτήσουν τη χαμένη τους αυτοπεποίθηση και το ενδιαφέρον τους για επίδοση και μάθηση.
       Με αυτό τον τρόπο η μάθηση γίνεται ευκολότερη και η γνώση πιο ελκυστική για το μαθητή.
 
   
 
 
 
 
 
   
   
Αρχική Αρχική Photogallery