Το σχολείο
Όραμα - Αξίες
Οι στόχοι μας
Ανθρώπινο Δυναμικό
Εγκαταστάσεις
Διακρίσεις
Ευρωμαϊκή Διάσταση
Εκπαίδευση
Γυμνάσιο
Ενιαίο Λύκειο
Ξένες Γλώσσες
Πληροφορική
Εργ. Φυσικών Επιστημών
Εσωτερικό Φροντιστήρο
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
Η σχολική ζωή
Θεατρική Ομάδα
Μουσικό Τμήμα
Ομάδα Φωτογραφίας
Τμήμα Καλλιτεχνικών
Εκδηλώσεις
Μορφωτικές Επισκέψεις
Εκδόσεις
Ανταλλαγές Μαθητών
Ακαδημία Μπάσκετ
Ακαδημία 5x5
Γονείς
Εγγραφές - Δίδακτρα
Συναντήσεις Γονέων - Εκπαιδευτικών
Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Στοιχεία Επικοινωνίας

 

  Γυμνάσιο
 

  Στόχοι:
 
  Βασικοί σκοποί και στόχοι του Γυμνασίου μας είναι να  αποκτήσουν οι μαθητές μας:

 
 
τις απαραίτητες γνώσεις και τους μηχανισμούς κατάκτησης της γνώσης


ουσιαστική γενική μόρφωση 


αξιόλογη αισθητική καλλιέργεια


ήθος


κοινωνικότητα και συνεργατικότητα.
 
 
Όλα αυτά τα στοιχεία θα τους προετοιμάσουν να συνεχίσουν με επιτυχία τις σπουδές τους στο Λύκειο και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής στα πλαίσια της ελληνικής και ευρωπαϊκής κοινωνίας.
 
 
Για την επίτευξη των στόχων μας στο Γυμνάσιο:
 

 
   Διδάσκονται όλα τα μαθήματα που προβλέπει το αναλυτικό πρόγραμμα με μεθοδική διδασκαλία και συχνές επαναλήψεις για εμπέδωση της ύλης. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
  Υπάρχει πρόγραμμα Εσωτερικού Φροντιστηρίου που  καλύπτει τους μαθητές Γυμνασίου (κάθε Τρίτη-Τετάρτη απόγευμα) στα Αρχαία Ελληνικά, τη Νεοελλ. Γλώσσα, τα Μαθηματικά και τη Φυσική.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
  Οι αίθουσες του σχολείου μας είναι πλήρως εξοπλισμένες (τηλεόραση, βίντεο, διαφανειοσκόπιο, προβολέα σλάιτς, βιβλιοθήκη, χάρτες, κασετόφωνο). Χρησιμοποιούνται όλα τα μέσα της τεχνολογίας για την άρτια παρουσίαση των μαθημάτων και την εύκολη κατανόησή τους από τους μαθητές.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
  Τα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών (Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Γεωγραφία) διδάσκονται στα ειδικά εργαστήρια που είναι πλήρως εξοπλισμένα με το κατάλληλο εποπτικό υλικό και τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
  Το μάθημα της Πληροφορικής διδάσκεται στο εργαστήριο των Η/Υ, με υπολογιστές συνδεμένους σε δίκτυο και με πρόσβαση στο Ίντερνετ. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
  Διδασκαλία μαθημάτων με την χρήση του διαδραστικού πίνακα smart-board.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
  Οργανώνονται και λειτουργούν Ομάδες Δραστηριοτήτων (Ομάδα Θεάτρου, Καλλιτεχνικών, Η/Υ, Δημοσιογραφίας, Φωτογραφίας, Περιβαλλοντικής Αγωγής, Υγείας, Ραδιοφώνου, Κινουμένων Σχεδίων, Χορού, Μ.Μ.Ε. .) στις οποίες εντάσσονται οι μαθητές με κατευθυνόμενη επιλογή, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα τους.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
  Διδάσκονται τρεις ξένες γλώσσες (υποχρεωτικά τα Αγγλικά και μία εκ των δύο, Γαλλικά ή Γερμανικά) με αντικειμενικό στόχο την απόκτηση διπλώματος στην Α΄ Λυκείου για τους μαθητές που ξεκινούν τη γλώσσα (τα Γαλλικά ή τα Γερμανικά) από την αρχή.
* Από τη σχολική χρονιά 2009-10 προβλέπεται, αν οι μαθητές επιλέξουν, να διδαχθούν και τα Ιταλικά.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
  Οργανώνονται επιμορφωτικές εκδρομές, μορφωτικές επισκέψεις σε χώρους παραγωγής, διοίκησης και πολιτισμού του Νομού μας, παρακολουθήσεις επιλεγμένων θεατρικών παραστάσεων και εκθέσεων με σκοπό την αισθητική καλλιέργεια των μαθητών. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
  Οργανώνονται ανταλλαγές με σχολεία του εξωτερικού (Γαλλία, Ολλανδία και Γερμανία) με στόχο την εξάσκηση της γλώσσας και τη διεύρυνση των οριζόντων. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
  Οι μαθητές συμμετέχουν στην εκπόνηση  Ατομικών και Ομαδικών Συνθετικών Εργασιών. Οι Ατομικές Συνθετικές Εργασίες έχουν στόχο να καλλιεργήσουν την ερευνητική διάθεση και την ικανότητα των μαθητών στην αξιολόγηση και τη σύνθεση.  Οι Ομαδικές Συνθετικές Εργασίες έχουν ως στόχο τους την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των μελών μιας ομάδας, την υπευθυνότητα, την ανάληψη ρόλων και την οργάνωση. Οι εργασίες γράφονται σε Η/Υ, εκτυπώνονται και σελιδοποιούνται σε καλαίσθητους τόμους, ώστε να προβάλλεται το πνευματικό έργο των παιδιών και να τονώνεται το αίσθημα της δικαίωσής τους.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
   Στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς οι ομάδες δραστηριοτήτων παρουσιάζουν την παραγωγή τους στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου μας με εκθέσεις και ζωντανές παρουσιάσεις που απευθύνονται τόσο στους μαθητές όσο και στους γονείς και την ευρύτερη κοινωνία.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
 
   
   
Αρχική Αρχική Photogallery