Το σχολείο
Όραμα - Αξίες
Οι στόχοι μας
Ανθρώπινο Δυναμικό
Εγκαταστάσεις
Διακρίσεις
Ευρωμαϊκή Διάσταση
Εκπαίδευση
Γυμνάσιο
Ενιαίο Λύκειο
Ξένες Γλώσσες
Πληροφορική
Εργ. Φυσικών Επιστημών
Εσωτερικό Φροντιστήρο
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
Η σχολική ζωή
Θεατρική Ομάδα
Μουσικό Τμήμα
Ομάδα Φωτογραφίας
Τμήμα Καλλιτεχνικών
Εκδηλώσεις
Μορφωτικές Επισκέψεις
Εκδόσεις
Ανταλλαγές Μαθητών
Ακαδημία Μπάσκετ
Ακαδημία 5x5
Γονείς
Εγγραφές - Δίδακτρα
Συναντήσεις Γονέων - Εκπαιδευτικών
Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Στοιχεία Επικοινωνίας

 

  Ξένες Γλώσσες
 

H  Αγγλική Γλώσσα στο Νέο Σχολείο

Βασιζόμενοι κατ' αρχήν στο πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και καθοδηγούμενοι από τους ξεχωριστούς στόχους κάθε τάξης Γυμνασίου-Λυκείου, αναλαμβάνουμε να διδάξουμε στους μαθητές μας την αγγλική γλώσσα. Συγκεκριμένα προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε την εικόνα της ως μέσο ισχυρότατο και όργανο επικοινωνίας και ανταλλαγής γνώσεων της παγκόσμιας κοινωνίας.
Ο όρος γλώσσα, όμως, για το Νέο Σχολείο δεν είναι μόνο οι ψυχρές δομές γραμματικής και σύνταξης. Είναι η επαφή των μαθητών μας με τον πολιτισμό που αυτή εκφράζει, με τη ζωή που κρύβει μέσα της, με την ιστορία που μεταφέρει και αφηγείται καθώς και με την καθημερινή ανάγκη επικοινωνίας των ανθρώπων.
Θεωρούμε λοιπόν αναγκαίο τον εμπλουτισμό της διδασκαλίας και με στοιχεία που οδηγούν στην κατανόηση των ηθών και παραδόσεων της αγγλικής κοινωνίας μέσω:

  της προβολής στην τάξη δραματοποιημένων έργων της αγγλικής λογοτεχνίας (κυρίως Shakespeare) ή της αμερικανικής λογοτεχνίας.

  της ανάγνωση ανάλογων με το επίπεδο γνώσεων των μαθητών και τα ενδιαφέροντά τους σύντομων ιστοριών (short stories) στις τάξεις.

   της ανάθεση εργασιών (projects) σε τάξεις ολόκληρες ή σε ομάδες μαθητών, με την προϋπόθεση να γραφούν στην αγγλική γλώσσα και με την υποχρέωσή μας να παρουσιαστούν στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς στην έκθεση εργασιών του Νέου Σχολείου.

   της ύπαρξης και του εμπλουτισμού της σχολικής βιβλιοθήκης με έργα κλασικών ή νεότερων συγγραφέων χωρισμένα σε ομάδες ανάλογα με το λεξιλογικό πλούτο του κάθε έργου.

   του εμπλουτισμού της βιβλιοθήκης του Νέου Σχολείου με εκπαιδευτικό/παιδαγωγικό/πολιτιστικό υλικό από τις χώρες της Γερμανίας/Ολλανδίας/Γαλλίας, όπου υλοποιείται πλούσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέσω των ανταλλαγών.

   τη διδασκαλία σε διαδραστικούς πίνακες (smart - board)


H  Γερμανική Γλώσσα στο Νέο Σχολείο

Επιλέγοντας τη γερμανική ως κύρια γλώσσα στο γυμνάσιο ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να αρχίσει την εκμάθηση της γλώσσας από το μηδέν και να επιτύχει στο τέλος της Α΄ Λυκείου την απόκτηση του διπλώματος του Ινστιτούτου Goethe "Zertifikat", παρακολουθώντας το πρόγραμμα του σχολείου, το οποίο καλύπτει εξ ολοκλήρου όλες τις πτυχές της γλώσσας:

   την κατανόηση και την εφαρμογή της γραμματικής και του συντακτικού μέσα από κατάλληλα προσαρμοσμένες ασκήσεις

   την απόκτηση πλούσιου λεξιλογίου μέσα από κείμενα και ασκήσεις του βιβλίου

   την απόκτηση της ικανότητας προφορικής χρήσης της γλώσσας.

Πέρα από τις παραδοσιακές μεθόδους, στην επίτευξη όλων αυτών των στόχων συμβάλλει σημαντικά η χρήση της νέας τεχνολογίας στο μάθημα, με τις κασέτες βίντεο και ήχου, τις διαφάνειες και τις συνθετικές εργασίες, που προϋποθέτουν τη χρήση του διαδικτύου και που, εκτός από την αδιαμφισβήτητη συμβολή τους στην εμπέδωση της ύλης, κάνουν το μάθημα πιο ενδιαφέρον και πιο ευχάριστο για τους μαθητές.
Οι μαθητές της β΄ και γ΄ Γυμνασίου του Νέου Σχολείου έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν σε πρόγραμμα εκπαιδευτικής ανταλλαγής με το Karls Gymnasium της Στουτγάρδης.
 
Η Γαλλική Γλώσσα στο Νέο Σχολείο

Η εκμάθηση της Γαλλικής γλώσσας στο Νέο Σχολείο ανταποκρίνεται τόσο σε μορφωτικούς όσο και σε παιδαγωγικούς στόχους και αποβλέπει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων, της πρωτοβουλίας, της δημιουργικότητας  και της κριτικής σκέψης των μαθητών. Επιπλέον παρέχει στους μαθητές τις απαραίτητες γνώσεις και τα εφόδια για την απόκτηση πτυχίων που θα τους διευκολύνουν προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας και της αγοράς εργασίας .
Στην Α΄ γυμνασίου οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να αρχίσουν τα Γαλλικά από το μηδέν και τελειώνοντας την Α΄ Λυκείου να είναι σε θέση να λάβουν μέρος στις εξετάσεις για την απόκτηση του πρώτου διπλώματος. Στις δύο επόμενες τάξεις, η διδασκαλία αποσκοπεί τόσο στη διεύρυνση των γλωσσικών δεξιοτήτων όσο και στην πολιτισμική προσέγγιση της γλώσσας, προκειμένου να εξοικειωθούν οι μαθητές με τις διάφορες όψεις του γαλλόφωνου κόσμου και να αξιοποιήσουν τα γόνιμα στοιχεία του.
Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, το Νέο Σχολείο παρέχει :

   δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο

   δανειστική βιβλιοθήκη με πλούσιο έντυπο και λογοτεχνικό υλικό. 

Επίσης, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους οι τάξεις των Γαλλικών

   εκπονούν δημιουργικές εργασίες

   συμμετέχουν ενεργά σε διάφορες εκδηλώσεις και  διαγωνισμούς που διοργανώνονται στα πλαίσια της Ελληνογαλλικής φιλίας.


Τέλος, παράλληλα με την καθιερωμένη διδασκαλία, κάθε χρόνο το Νέο Σχολείο δίνει την δυνατότητα στους μαθητές του να φιλοξενούν Γάλλους συνομηλίκους τους και στη συνέχεια  να επισκέπτονται τη Γαλλία στα πλαίσια των μαθητικών ανταλλαγών.

 
 
 
   
   
Αρχική Αρχική Photogallery