Το σχολείο
Όραμα - Αξίες
Οι στόχοι μας
Ανθρώπινο Δυναμικό
Εγκαταστάσεις
Διακρίσεις
Ευρωμαϊκή Διάσταση
Εκπαίδευση
Γυμνάσιο
Ενιαίο Λύκειο
Ξένες Γλώσσες
Πληροφορική
Εργ. Φυσικών Επιστημών
Εσωτερικό Φροντιστήρο
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
Η σχολική ζωή
Θεατρική Ομάδα
Μουσικό Τμήμα
Ομάδα Φωτογραφίας
Τμήμα Καλλιτεχνικών
Εκδηλώσεις
Μορφωτικές Επισκέψεις
Εκδόσεις
Ανταλλαγές Μαθητών
Ακαδημία Μπάσκετ
Ακαδημία 5x5
Γονείς
Εγγραφές - Δίδακτρα
Συναντήσεις Γονέων - Εκπαιδευτικών
Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Στοιχεία Επικοινωνίας

 

  Ενιαίο Λύκειο
 

  Στόχοι:
 
  Οι βασικοί στόχοι του Σχολείου μας για τους μαθητές του Λυκείου είναι:

 
 
Η ολοκλήρωση της γενικής μόρφωσης των μαθητών με την απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων.


Η καλλιέργεια της κριτικής τους ικανότητας. 


Η σωστή επιλογή κατεύθυνσης και σχολής για τις περαιτέρω σπουδές τους.


Η ουσιαστική και ολοκληρωμένη προπαρασκευή για τις εξετάσεις των Α.Ε.Ι.


Η προετοιμασία για την επιτυχία τους στον επαγγελματικό τους στίβο και την κοινωνική τους ζωή.
 
 

Για την επίτευξη των στόχων μας στο Λύκειο:
 

 
  Διδάσκονται όλα τα μαθήματα που προβλέπει το Αναλυτικό Πρόγραμμα με μεθοδική διδασκαλία και συχνές επαναλήψεις για την εμπέδωση της ύλης.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
  Υπάρχει πρόγραμμα Εσωτερικού Φροντιστηρίου που  καλύπτει τους μαθητές Λυκείου (κάθε Παρασκευή απόγευμα):

-     της Α' Λυκείου στα:

  • Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία.

-      της Β' Λυκείου στα:

  • Φυσική, Μαθηματικά, Αρχαία Ελληνικά, Λατινικά

-      της Γ΄ Λυκείου στα:

  •  Χημεία, Μαθηματικά, Φυσική, Ιστορία, Πληροφορική, Λατινικά, Αρχαία Ελληνικά.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
   Σε τακτά χρονικά διαστήματα γίνονται επαναληπτικά διαγωνίσματα σε εκτεταμένες ενότητες.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
  Απόκτηση διπλώματος στην Α΄ Λυκείου στην ξένη γλώσσα (Γαλλικά ή Γερμανικά).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
  Προγράμματα Αγωγής Υγείας από ειδικούς ιατρούς (ορθοπεδικούς, οδοντιάτρους, γυναικολόγους, καρδιολόγους).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
  Κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή σε κάθε αίθουσα.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
  Τα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών (Φυσική, Χημεία, Βιολογία) διδάσκονται στα ειδικά εργαστήρια που είναι πλήρως εξοπλισμένα με το κατάλληλο εποπτικό υλικό και τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
  Το μάθημα της Πληροφορικής διδάσκεται σε εργαστήριο Η/Υ με υπολογιστές συνδεδεμένους σε δίκτυο και με πρόσβαση στο Ίντερνετ.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
  Διδασκαλία μαθημάτων με την χρήση του διαδραστικού πίνακα smart-board.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
  Οργανώνονται επιμορφωτικές εκδρομές, μορφωτικές επισκέψεις σε χώρους παραγωγής, διοίκησης και πολιτισμού του Νομού μας, παρακολουθήσεις επιλεγμένων θεατρικών παραστάσεων και εκθέσεων με σκοπό την αισθητική καλλιέργεια των μαθητών.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
  Οργανώνεται ανταλλαγή μαθητών μας της Α΄ Λυκείου με σχολείο της Ολλανδίας (κοινή γλώσσα συνεννόησης η Αγγλική) με στόχο την εξάσκηση στη γλώσσα, τη γνωριμία με τον τρόπο ζωής των εταίρων μας στην Ε.Ε. αλλά και την εκπόνηση και την παρουσίαση εργασίας με  διαφορετικό θέμα κάθε χρονιά που αναφέρεται σε σύγχρονα προβλήματα των δύο χωρών, στον πολιτισμό ή στην ιστορία τους.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
   Πολυήμερη εκδρομή της Γ΄ τάξης Λυκείου στο εξωτερικό.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
 
   
   
Αρχική Αρχική Photogallery