Το σχολείο
Όραμα - Αξίες
Οι στόχοι μας
Ανθρώπινο Δυναμικό
Εγκαταστάσεις
Διακρίσεις
Ευρωμαϊκή Διάσταση
Εκπαίδευση
Γυμνάσιο
Ενιαίο Λύκειο
Ξένες Γλώσσες
Πληροφορική
Εργ. Φυσικών Επιστημών
Εσωτερικό Φροντιστήρο
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
Η σχολική ζωή
Θεατρική Ομάδα
Μουσικό Τμήμα
Ομάδα Φωτογραφίας
Τμήμα Καλλιτεχνικών
Εκδηλώσεις
Μορφωτικές Επισκέψεις
Εκδόσεις
Ανταλλαγές Μαθητών
Ακαδημία Μπάσκετ
Ακαδημία 5x5
Γονείς
Εγγραφές - Δίδακτρα
Συναντήσεις Γονέων - Εκπαιδευτικών
Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Στοιχεία Επικοινωνίας

 

  Μορφωτικές Επισκέψεις
 
 

Στα πλαίσια της γενικότερης παιδείας που παρέχει το ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
στους μαθητές του εντάσσονται και οι επισκέψεις σε τόπους πολιτισμού
και σε χώρους παραγωγής και διοίκησης.

Κάθε σχολική χρονιά οι μαθητές και οι μαθήτριες όλων των τάξεων
Γυμνασίου και Λυκείου επισκέπτονται δύο ή τρεις τέτοιους τόπους.

Αυτό σημαίνει ότι όταν ο μαθητής ολοκληρώσει τις σπουδές του στη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση θα έχει επισκεφθεί και μελετήσει 12 έως
18 τόπους παραγωγής, διοίκησης και πολιτισμού.
Θα έχει γνωρίσει
δηλαδή ένα μεγάλο και ζωντανό κομμάτι της περιοχής μας και θα έχει
ενημερωθεί για τα συμβαίνοντα στο χώρο του.

 
  Οι επισκέψεις αυτές είναι προγραμματισμένες από την αρχή της σχολικής χρονιάς.

Καθηγητές υπεύθυνοι για την επίσκεψη κάθε τάξης ετοιμάζουν το
πρόγραμμα, αναλαμβάνουν την παρουσίαση του τόπου επίσκεψης
και κλείνουν συναντήσεις με ειδικούς για περισσότερες πληροφορίες
και πληρέστερη πληροφόρηση.

Για κάθε επίσκεψη διατίθενται δύο ή τρεις ώρες σχολικού προγράμματος.
   
 
Ενδεικτικά παρουσιάζουμε τον
Ετήσιο Προγραμματισμό των Μορφωτικών Επισκέψεων:
 
 
 
 
Α΄ Γυμνασίου:   1. Μυκήνες (υπεύθυνος Γιώργος Αναστασόπουλος)
2. Τίρυνθα (υπεύθυνη Δήμητρα Μαλτέζου)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Β΄ Γυμνασίου:
 
1. Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 'Ο Παλαμήδης' (υπεύθυνη Σούλα Χουντάλα)
2. Παλαμήδι (υπεύθυνη Τζοβάννα Κατερίνη)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Γ΄ Γυμνασίου:

 
1. Βιολογική καλλιέργεια (ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ) - Οινοποιία - Βιολογικός Καθαρισμός (υπεύθυνη Πένυ Κουραβέλου)
2. Αρχαίο Θέατρο Άργους (υπεύθυνη Μαρία Γκολέμη)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Α' Λυκείου:
 
1. Μετεωρολογικός σταθμός (υπεύθυνος Αλέξης Γιαγός)
2. Κεραία Νεμέας(υπεύθυνος Δημήτρης Γραμματικός)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Β' Λυκείου:
 
1. Ελαιοτριβείο (ΦΑΚΛΑΡΗΣ - ΔΑΓΡΕΣ κ.λ.π.) (υπεύθυνος Γιώργος Τσίρος)
2. Μεταποιητική μονάδα (KIOS PLAST κ.λ.π.) - Οινοποιία (υπεύθυνος Αποστόλης Σωτηρόπουλος)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Γ' Λυκείου:
 
1. Βιομηχανική μονάδα (ΣΚΟΥΡΑΣ) (υπεύθυνος Παναγιώτης Κατσίγιαννης)
2. Δικαστήριο (υπεύθυνος Δημήτρης Κωστούρος)
     
 
 
 
   
   
Αρχική Αρχική Photogallery