Το σχολείο
Όραμα - Αξίες
Οι στόχοι μας
Ανθρώπινο Δυναμικό
Εγκαταστάσεις
Διακρίσεις
Ευρωμαϊκή Διάσταση
Εκπαίδευση
Γυμνάσιο
Ενιαίο Λύκειο
Ξένες Γλώσσες
Πληροφορική
Εργ. Φυσικών Επιστημών
Εσωτερικό Φροντιστήρο
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
Η σχολική ζωή
Θεατρική Ομάδα
Μουσικό Τμήμα
Ομάδα Φωτογραφίας
Τμήμα Καλλιτεχνικών
Εκδηλώσεις
Μορφωτικές Επισκέψεις
Εκδόσεις
Ανταλλαγές Μαθητών
Ακαδημία Μπάσκετ
Ακαδημία 5x5
Γονείς
Εγγραφές - Δίδακτρα
Συναντήσεις Γονέων - Εκπαιδευτικών
Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Στοιχεία Επικοινωνίας

 

  Μουσικό Τμήμα
 
 

Η ώρα της Μουσικής είναι ενταγμένη στα πλαίσια του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου, αλλά λειτουργεί και ως ιδιαίτερη ενασχόληση στις ομάδες Δραστηριοτήτων με στόχο τη δημιουργία μικρού μουσικού συνόλου.

Η Μουσική είναι 'μάθημα', όπως έχει επικρατήσει ο όρος, που σκοπός του είναι να εισαγάγει το μαθητή, όσο του επιτρέπεται, στην ουσία της. Είναι μια ώρα δημιουργικής ενασχόλησης, διασκέδασης και εκμάθησης βασικών γνώσεων που θα του είναι χρήσιμες στη ζωή του.

 

Στα πλαίσια αυτού του σκεπτικού έχουμε χωρίσει τη μουσική εκπαίδευση σε τρεις βασικούς τομείς:

Την ώρα του μαθήματος, που είναι σύμφωνη με το πρόγραμμα του υπουργείου και τη διδακτέα ύλη μ' έναν τρόπο ευχάριστο και δημιουργικό. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν, μέσα από οπτικοακουστικό υλικό, βασικές γνώσεις και να μάθουν για εποχές της μουσικής,τα όργανα,
τους συνθέτες κ.λπ.

Χωρoδία, που απώτερος στόχος της είναι να καλλιεργεί το πνεύμα της ομαδικότητας, τη φωνή αλλά και τη βαθύτερη γνώση του χορωδιακού τραγουδιού. Φυσικά η χορωδία καλύπτει τις εκδηλώσεις και τις ανάγκες του σχολείου, αλλά συμμετέχει και σε εξωσχολικές εκδηλώσεις, π.χ. φεστιβάλ νεανικών-μαθητικών χορωδιών. Παράλληλα στόχος της είναι το πνεύμα της ομαδικότητας, η καλλιέργεια της φωνής και η βαθύτερη γνώση του χορωδιακού τραγουδιού.

Ομάδα Δραστηριότητας με στόχο τη δημιουργία μουσικού συνόλου το οποίο θα συνοδεύει τη χωροδία, αλλά και θα μπορεί να δίνει μόνο του συναυλίες.

 
 
 
Το  Μάϊο του 2005 η μουσική ομάδα πήρε μέρος στην παραγωγή
ενός CD. Την παραγωγή πραγματοποίησε
η μη-κερδοσκοπική εταιρία NO PROFIT.
 
 
 
 
 
 
   
   
Αρχική Αρχική Photogallery