Το σχολείο
Όραμα - Αξίες
Οι στόχοι μας
Ανθρώπινο Δυναμικό
Εγκαταστάσεις
Διακρίσεις
Ευρωμαϊκή Διάσταση
Εκπαίδευση
Γυμνάσιο
Ενιαίο Λύκειο
Ξένες Γλώσσες
Πληροφορική
Εργ. Φυσικών Επιστημών
Εσωτερικό Φροντιστήρο
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
Η σχολική ζωή
Θεατρική Ομάδα
Μουσικό Τμήμα
Ομάδα Φωτογραφίας
Τμήμα Καλλιτεχνικών
Εκδηλώσεις
Μορφωτικές Επισκέψεις
Εκδόσεις
Ανταλλαγές Μαθητών
Ακαδημία Μπάσκετ
Ακαδημία 5x5
Γονείς
Εγγραφές - Δίδακτρα
Συναντήσεις Γονέων - Εκπαιδευτικών
Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Στοιχεία Επικοινωνίας

 

  Πληροφορική
 
Γενικοί στόχοι του μαθήματος της Πληροφορικής
 


Η διδασκαλία της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο αποσκοπεί στο  να δώσει στους μαθητές όλα εκείνα τα εφόδια , ώστε να μπορούν:  

Να αντιλαμβάνονται και να εμβαθύνουν στους νέους όρους που έχει εισαγάγει στη γλώσσα μας η νέα τεχνολογία των υπολογιστών.

Να αναγνωρίζουν ποια μέσα και ποιες τεχνικές χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των ψηφιακής μορφής πληροφοριών και να μάθουν τις  απαιτούμενες τεχνικές
γι' αυτό το σκοπό.

Να αποκτήσουν σχετική εμπειρία με πρακτική εξάσκηση σε υπολογιστικό σύστημα και στα επιμέρους στοιχεία του.

 Να αντιληφθούν πόσο οι υπολογιστές και τα δίκτυά τους έχουν επηρεάσει τη μορφή της σύγχρονης κοινωνίας και να προετοιμαστούν κατάλληλα, για να ενταχθούν στην τεχνολογική και πληροφορική κοινωνία.

Οι επιμέρους στόχοι καθορίζονται κατά ενότητα στην αρχή κάθε μαθήματος. Για να γίνει δυνατή η επίτευξη
των στόχων, ο καθηγητής της Πληροφορικής:
 

 Καλλιεργεί την αγάπη για το μάθημα στα παιδιά.

 Τα βοηθάει να καταλάβουν ότι ο υπολογιστής δεν είναι σκοπός αλλά μέσο για την επίτευξη πολλών εργασιών.

 Είναι ο ίδιος ενημερωμένος πάνω στους τομείς εξέλιξης της επιστήμης.

 Αποτρέπει τα παιδιά από τη στείρα αποστήθιση και τα ενθαρρύνει στη δραστηριότητα, στην κριτική
προσέγγιση  της γνώσης και στη συνεχή αναζήτηση και ενημέρωση πάνω στις νέες εξελίξεις.
 
 
   
   
Αρχική Αρχική Photogallery