Εγγραφές - δίδακτρα


Η εγγραφή του μαθητή στο Γυμνάσιο ή στο Λύκειο του ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ γίνεται στις προθεσμίες και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Μαθητής που επιθυμεί να εγγραφεί στο ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ μπορεί στο διάστημα Ιανουαρίου - Ιουνίου να προεγγραφεί καταθέτοντας στη Γραμματεία του ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ σχετική αίτηση και έλεγχο προόδου, που θα δείχνει τη φοίτηση και την επίδοσή του στο σχολείο που φοιτά. Η ικανοποίηση των αιτήσεων εγγραφής γίνεται τον Ιούνιο ανάλογα με τις δυνατότητες του ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ να υποδεχτεί νέους μαθητές σε κάθε τάξη. Υποχρεωτική θεωρείται για το ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ η εγγραφή μαθητή για τον οποίο έχει εισπραχθεί προκαταβολή.

Η επανεγγραφή του μαθητή για την επόμενη τάξη γίνεται μέσα στις προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος, εφόσον έχουν καταβληθεί τα δίδακτρα του προηγούμενου σχολικού έτους.

Τα ετήσια δίδακτρα καθορίζονται κάθε χρόνο από το ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.

didaktra 2019

Facebook - Νέο Σχολείο

Επικοινωνία

Νέο Σχολείο
Εκπαιδευτικός Όμιλος Αργολίδας

Δαλαμανάρα, Αργολίδας, 21 200

Τηλ: +30 27510 62720

Fax: +30 27510 62721

Φόρμα επικοινωνίας

Email: info@new-school.gr

Facebook: neosxoleio