Οι στόχοι μας

Οι στόχοι του Νέου Σχολείου

- Η ολόπλευρη και αρμονική ανάπτυξη των πνευματικών και ψυχικών δυνάμεων των μαθητών.
- Δημιουργία προσωπικοτήτων που να διακατέχονται από τα υψηλά ιδανικά και τις αξίες της Παιδείας.
- Να μάθουμε το παιδί "πώς να μαθαίνει".
- Η παροχή ολοκληρωμένων γνώσεων και η άσκηση της κριτικής σκέψης που οδηγούν στη συγκρότηση ενός χαρακτήρα με ανεπτυγμένο αίσθημα κοινωνικής και ατομικής ευθύνης.
- Η καλλιέργεια της ευαισθησίας και ο εμπλουτισμός του ψυχικού κόσμου των μαθητών με εμπειρίες ουσιαστικές και χρήσιμες.
- Η διαμόρφωση υγιών σωμάτων, ικανών να στηρίξουν καθαρή και δημιουργική σκέψη.
- Η συμπόρευση με τα νέα δεδομένα που δημιουργεί η Ευρωπαϊκή ενοποίηση.
- Η δημιουργική αξιοποίηση της εκπαιδευτικής εμπειρίας των πιο εξελιγμένων ευρωπαϊκών κρατών.
- Παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σ΄ όλα τα επίπεδα.
- Ανάπτυξη κουλτούρας, χαρακτηριστικό του Νέου Σχολείου σ΄ όλους τους τομείς.

 

Μέσα και μέθοδοι επίτευξης των ανωτέρω στόχων

- Επιλεγμένο και συνεχώς επιμορφούμενο εκπαιδευτικό προσωπικό (ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Νέου Σχολείου)
- Κατάλληλο διδακτικό κλίμα
- Άριστη υλικοτεχνική υποδομή με ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών
- Άμεση συνεργασία σχολείου-οικογένειας
- Νέες μέθοδοι διδασκαλίας
- Οργανωμένα εργαστήρια
- Αθλητικές εγκαταστάσεις
- Κλειστό γυμναστήριο και αίθουσα θεάτρου
- Ομάδες καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων
- Μορφωτικές επισκέψεις σε χώρους παραγωγής και διοίκησης
- Ενισχυτική διδασκαλία
- Προγράμματα Πληροφορικής
- Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού
- Παρακολούθηση επιλεγμένων θεατρικών παραστάσεων
- Συνθετικές εργασίες
- Ανταλλαγές με σχολεία του εξωτερικού
- Πολυήμερη εκδρομή στο εξωτερικό

Facebook - Νέο Σχολείο

Επικοινωνία

Νέο Σχολείο
Εκπαιδευτικός Όμιλος Αργολίδας

Δαλαμανάρα, Αργολίδας, 21 200

Τηλ: +30 27510 62720

Fax: +30 27510 62721

Φόρμα επικοινωνίας

Email: info@new-school.gr

Facebook: neosxoleio