Συναvτήσεις γονέων - εκπαιδευτικών

 

Το Νέο Σχολείο θεωρεί ότι η ανταλλαγή απόψεων, η αμφίδρομη ενημέρωση, η ουσιαστική δηλαδή συνεργασία γονέων και καθηγητών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, βοηθητική της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Για το λόγο αυτό έχει καθιερώσει τακτικές συναντήσεις γονέων και καθηγητών κάθε Δευτέρα απόγευμα, αλλά και έκτακτες μετά από ραντεβού ή κατά τη διάρκεια της πρωινής λειτουργίας του σχολείου.

Στις συναντήσεις αυτές γίνεται ολοκληρωμένη παρουσίαση της πορείας του μαθητή στο σχολείο που αφορά:
- το επίπεδο ικανότητας του παιδιού
- το βαθμό κατανόησής του
- την εργασία και την απόδοσή του
- τη συμμετοχή του (στο μάθημα, στις συνθετικές και ομαδικές εργασίες, στη σχολική ζωή)
- τις κλίσεις και τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά του
- τις σχέσεις του με τους συμμαθητές του
- την πειθαρχία
- τις επιλογές του.


Το Νέο Σχολείο θα επιθυμούσε, όπου αυτό είναι εφικτό, την παρουσία και των δύο γονέων κατά την ενημέρωση.

Θεωρεί επίσης αυτές τις συναντήσεις ευκαιρία για να εκφραστούν τυχόν παρατηρήσεις και να ζητηθούν διευκρινίσεις σε όλους τους τομείς της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Γι' αυτό και ο κηδεμόνας καλό θα είναι να είναι προετοιμασμένος σχετικά με το τι θα ρωτήσει και τι θα πει στον διδάσκοντα.

Το σχολείο ανιχνεύει μόνο μία από τις πλευρές του μαθητή. Θα επιθυμούσε, όμως, να γνωρίσει και τις άλλες πλευρές του (συμπεριφορά στο σπίτι, διάβασμα, εξωσχολικές δραστηριότητες, κριτική αντιμετώπιση κ.ά), ώστε κατανοώντας καλύτερα το μαθητή και τα προβλήματά του να τον αντιμετωπίσει με τον πλέον ενδεδειγμένο κάθε φορά και κατά περίπτωση τρόπο.

Είναι αυτονόητο, λοιπόν, ότι η αμοιβαία ειλικρίνεια, εμπιστοσύνη και καλή διάθεση δεν μπορούν παρά να εξυπηρετούν τον έναν και κοινό μας στόχο: την ολόπλευρη και αρμονική ανάπτυξη της προσωπικότητας κάθε μαθητή μας.

Περιοδικά το σχολείο απευθύνεται στους γονείς και κηδεμόνες με ερωτηματολόγιο, το οποίο συμπληρώνεται και επιστρέφεται ανωνύμως. Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου βοηθούν στη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και γνωστοποιούνται στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων.

Ημέρα συναντήσεων είναι πάντοτε η ΔΕΥΤΕΡΑ. Είναι αυτονόητο ότι και οποιαδήποτε άλλη ημέρα, όποτε προκύπτει επείγον θέμα ενημέρωσης, θα μπορείτε τα πρωϊνά, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου, να συναντάτε τους καθηγητές και να ενημερώνεστε.

Facebook - Νέο Σχολείο

Επικοινωνία

Νέο Σχολείο
Εκπαιδευτικός Όμιλος Αργολίδας

Δαλαμανάρα, Αργολίδας, 21 200

Τηλ: +30 27510 62720

Fax: +30 27510 62721

Φόρμα επικοινωνίας

Email: info@new-school.gr

Facebook: neosxoleio